‘Meten is méér weten…’

Soms is het nuttig méér inzicht te krijgen in uw persoonlijkheidsstructuur voordat u aan een verbetertraject begint. Al was het maar om er achter te komen of de eisen die u aan uzelf stelt ook bij u passen!

Niet alle coachbureaus zijn geaccrediteerd voor de toepassing van de ALTI® (Alert Type Indicator). De ALTI is geen traditionele test, maar een persoonlijkheidsindicator. Het gaat erom dat u uzelf herkent in één van de 16 types en van daaruit meer inzicht krijgt in het eigen functioneren en uw relaties met anderen.

De ALTI is gebaseerd op de theorie van Carl Gustav Jung over psychologische typen en kijkt naar een viertal dimensies:

  • Waar haal ik energie vandaan?
  • Hoe kom ik aan informatie?
  • Hoe neem ik beslissingen?
  • Hoe leef ik?

De testresultaten zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Zij worden slechts met uw instemming aan de werkgever bekend gemaakt. Testresultaten kunnen alleen gebruikt worden om uw zelf-inzicht te vergroten. Vanuit een grotere zelfkennis kan uw coach vervolgens werken aan zaken als:

  • communicatiestijl
  • stijl van samenwerken
  • omgaan met veranderingen
  • omgaan met stressfactoren
  • timemanagement
  • ontwikkelingsmogelijkheden