Soms zijn mensen al geholpen met een kleine aanwijzing of vraag. E-mail kan daar best een rol bij spelen, maar niet zonder dat u eerst een individueel traject bij een coach hebt doorlopen. E-mailcoaching wordt dus ingezet als nazorg; om de vinger aan de pols te houden en het lijntje strak te houden. Uw coach zien immers graag dat u uw nieuwe weg blijft bewandelen en niet terugvalt in oude contraproductieve patronen.