Hoe ziet een coachtraject eruit? Dat leest u hier.

Kennismaking en intake

De kennismaking vindt plaats bij een coach op kantoor of bij u op kantoor (ook al bent u een ZZP-er). U gaat op strikt vrijwillige en vertrouwelijke basis het gesprek aan met uw coach. Samen bekijken jullie wat de aanleiding is voor de kennismaking en welk resultaat u voor ogen hebt. Daarna bepaalt uzelf of u bij een coachingstraject wilt volgen. Uw coach die u van betekenis kan zijn. Daar zijn ze heel open over: soms kunnen ze u immers beter doorverwijzen naar andere deskundigen!

De coachingsovereenkomst

Als er een klik is tussen u en de coach en u hebt het idee dat uw coach u verder op weg kunnen helpen, stelt de coach op basis van het intakegesprek een concept-coachingsovereenkomst op. Samen verplichten u en de coach u daarin om concrete acties te plannen en uit te voeren, om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen behalen.

De werkgever moet akkoord gaan

Na goedkeuring van deze coachingsovereenkomst door u én uw werkgever start uw persoonlijk coachingstraject. Over het algemeen gaat het om minstens 4 sessies. De eerste 4 sessies (van elk 1,5 uur) vormen daarom een goed beginpunt.

Extra gesprekken

Als het basispakket niet toereikend is voor uw coachingstraject, kan het aantal gesprekken op twee manieren worden uitgebreid. Op basis van losse gesprekken of als uitbreidingspakket van vier gesprekken. Hiertoe wordt altijd in overleg met u, de coach én de werkgever besloten.

Rapportage

Het coachingstraject wordt afgesloten met een door u en de coach gezamenlijk opgestelde rapportage voor uw werkgever. U bepaalt dus zelf wat er aan uw werkgever gemeld wordt.

De coach is gehouden aan geheimhoudingsplicht. De inhoud van de gesprekken blijft dus tussen u en uw coach. Wel mag de coach de werkgever melden wat de status is van het coachingstraject (waar u mee bezig bent, en betreffende de vorderingen, etc.) Alles wat aan de werkgever gemeld wordt, moet echter eerst door u worden goedgekeurd.