‘Het is vijf voor twaalf. Er moet nú iets gebeuren!’

Ook op vitale posten zien leidinggevenden het soms even niet meer zitten. Ze dreigen het bijltje erbij neer te gooien omdat zakelijke en/of persoonlijke knelpunten hen de afgelopen maanden boven het hoofd zijn gegroeid. Als men overbelast of ziek naar huis gaat komen alle belangrijke zaken op het werk stil te liggen en zijn de problemen bij terugkeer alleen maar groter. En daar is niemand bij gebaat.

Om dit te voorkomen gaat een Interim-coach letterlijk naast de leidinggevende op de werkvloer staan als tijdelijke intensieve praktijkbegeleider. Het werk en de verantwoordelijkheid wordt niet overgenomen, maar hij/zij zorgt ervoor dat de leidinggevende zijn of haar werk zelf kan blijven doen en noodzakelijke beslissingen kan nemen, binnen de op dat moment aanwezige mogelijkheden. Deze directe ondersteuning leert de leidinggevende zelf problemen op te lossen en werkzaamheden op een effectieve manier vormgeven.

Verschil met coaching on the job:

> Interim-coaching is gericht op crisismanagement en op ontwikkeling van de coachee.
> Coaching on the job is een opleidingsinstrument voor specifieke leerdoelen.

Verschil met interim-management:

> Interim-coaching is gericht op het afwenden van uitval en neemt geen taken of verantwoordelijkheden over.
> Interim-management is gericht op tijdelijke overname van taken en verantwoordelijkheden na uitval.