Mensen die, al dan niet vanuit een uitkeringssituatie, op weg willen naar (nieuw) werk kunnen bij een loopbaancoach terecht voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

De begeleiding richt zich op de activiteiten die iemand zelf wil gaan ondernemen om aan (nieuw) werk te komen. U inventariseert met de coach de mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Wanneer er belemmeringen van persoonlijke aard zijn, zullen jullie werken aan het opheffen ervan.

In praktische zin betekent dit dat jullie allereerst het realistisch plan bespreken dat moet leiden tot (nieuw) werk. De coach zorgt dat de coachee daarin concrete acties benoemt en bewaken de uitvoering van deze acties. Zo wordt en blijft de coachee doelgericht en actief op zoek.

Vanuit het besef dat het zoeken van (nieuw) werk een emotioneel beladen traject kan zijn, wordt de coachee ook de ruimte om te leren omgaan met deze emoties geboden.

Vanuit de uitgebreide ervaring van een goede coach in en met het bedrijfsleven kunnen zij de werkzoekende een realistische kijk geven op de eigen mogelijkheden en op die van de markt. De cliënten kunnen waar nodig gebruik maken van een uitgebreide netwerk.

Betaling

Bij mensen in een uitkeringssituatie kan de inzet van een coach in het kader van een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) betaald worden door het UWV. Uw coach dient echter wel door het UWV erkend te zijn als re-integratiebedrijf. Op uw verzoek stellen zij samen met u een plaatsingsplan opdat nodig is voor de officiële IRO aanvraag. Na goedkeuring daarvan door het UWV kan de IRO-sessies officieel van start gaan.